banner

Utredning

Manlig infertilitet och subfertilitet

Svensk Andrologisk Förening har försökt beskriva övervÀganden och riktlinjer som vi sjÀlva följer nÀr vi utreder en man för infertilitet eller subfertilitet. Under lÀnkarna finns dokument som mer i detalj beskriver olika delar av utredningen och behandlingar som kan bli aktuella. Vi hoppas att dessa dokument kan hjÀlpa till att genomföra bra utredningar av de mÀn som tillsammans med sin partner inte kan fÄ barn. Av flera skÀl Àr det viktigt att utredning sker bÄde av mannen och av kvinnan.

MÄlsÀttning

MÄlsÀttningen med utredningen och eventuell behandling bör vara att:
  1. för paret utreda och förklara orsaken till barnlösheten
  2. behandla mannen nu och med tanke pÄ framtiden
  3. informera paret om möjligheter och aktivt hjÀlpa dem vidare
Viktigt Àr att utredningen slutförs inom rimlig tid och att man sedan hjÀlper paret vidare med behandling eller andra ÄtgÀrder och omhÀndertagande.

Bakgrund

Man berÀknar att minst 10% av par som önskar barn inte uppnÄr en graviditet. FrÄn de studier som finns kan man anta att ca 1/3 beror huvudsakligen pÄ kvinnan, ca 1/3 beror huvudsakligen pÄ mannen och ca 1/3 beror pÄ kombinerade faktorer. Infertilitet Àr en mycket vanlig sjukdom som ofta drabbar unga par som tidigare inte varit i kontakt med sjukvÄrden sÄ ofta för egna Äkommor.

Av de par som önskar bli gravida och har normalt samliv rÀknar man med att ca 57% blir gravida inom 3 mÄnader, ca 72% inom 6 mÄnader, ca 85% inom ett Är och nÀrmare 90% inom 3 Är.

NĂ€r ska utredning ske

Utredning för infertilitet bör ske om ett par med barnönskan inte uppnÄtt graviditet under ett Är. Detta kan naturligtvis modifieras om man har specifika sjukdomar eller det finns andra omstÀndigheter som försvÄrar en graviditet. Den internationella definitionen för infertilitet Àr Àven ett par som inte uppnÄtt graviditet inom ett Är.

Varför ska utredning ske?

Utredningen ska ske för mannens och för parets bÀsta pÄ lÄng och kort sikt. Visserligen kan man inte hjÀlpa sÄ mÄnga av de som söker att drastiskt förbÀttra sin fertilitet, men det Àr viktigt att hitta dem som kan bli hjÀlpta. Dessutom finns flera andra fördelar. Genom att mannen utreds liksom kvinnan blir han en jÀmstÀlld del av utredningen och behöver inte efterÄt svÀva i okunskap om vad som var orsaken och vad utredningen visade. Kanske viktigast Àr dock att ett abnormt spermaprov indikerar att nÄgot Àr suboptimalt och kan, om det inte utreds och behandlas, ge mannen svÄra besvÀr senare i livet. Fler och fler studier visar att infertila mÀn har högre sjukdomsrisk och kortare livslÀngd Àn andra mÀn.

Hur ska utredningen ske?

VÀsentligt vid utredningen Àr att den sker parallellt för bÄde kvinnan och mannen och att informationen som framkommer ges till bÄda.

Första lÀkarkontakten och spermaanalys

Utredningen av mannen pĂ„börjas oftast med en spermaanalys. I praktiken Ă€r det ofta kvinnan som först söker lĂ€kare. Mannen kan dĂ€refter ibland utan att ha trĂ€ffat en lĂ€kare bli remitterad till ett laboratorium för att lĂ€mna spermaprov. Det Ă€r ytterst vĂ€sentligt att spermaprovet lĂ€mnas och analyseras pĂ„ ett riktigt sĂ€tt. I dokumentet: Spermaanalys i inledningen av barnlöshetsutredningen beskrivs nĂ€rmare vilka analyser som kan utföras och vilken information dessa kan ge. Första lĂ€karkontakten för mannen kan ske före eller efter att ha lĂ€mnat ett spermaprov för analys. I dokumentet: Manlig infertilitet Första kontakten med vĂ„rden – kriterier för vidare undersökning beskrivs vad som Ă€r vĂ€sentligt vid första lĂ€karbesöket och riktlinjer för nĂ€r vidare utredning av mannen bör ske. NĂ€r fördjupad utredning Ă€r indicerad ska den ske pĂ„ specialistklinik dĂ€r lĂ€kare har kunskap inom utredning av manlig infertilitet.

Fördjupad utredning pÄ specialistklinik

Den vidare utredningen bör ske individuellt baserat pÄ vad spermaanalyserna och det första lÀkarbesöket gett för information. Ofta utförs blodprovsanalys innan lÀkarbesök hos specialist. I följande dokument beskrivs mer detaljerat olika delar av de undersökningar som kan bli aktuella i en fördjupad utredning.
Manlig infertitlitet Andra kontakten med vĂ„rden – andrologisk undersökning. I dokumentet listas vad som bör inkluderas i anamnesen och den fysikaliska undersökningen.
RÄdgivning samt psykosocialt stöd vid infertilitetsutredning och behandling. I dokumentet beskrivs tankar och ÄtgÀrder kring det psykosociala stödet.
RÄdgivning kring livsstilsfaktorer i samband med infertilitetsutredningar och behandlingar. I dokumentet diskuteras fakta kring nÄgra livsstilsfrÄgor som patienter ibland tar upp.
Genetiska undersökningar vid infertilitetsutredningar och behandlingar. I dokumentet informeras om genetiska undersökningar och vilken information dessa kan ge.
Ultraljudsundersökning av scrotum och transrektalt: I dokumentet informeras om ultraljudsundersökningar av dessa organ samt vilken information man kan fÄ vid manlig infertilitet.

Speciella utredningar och behandlingar

Fertilitetsbevarande Ă„tgĂ€rder – frysning av spermaprov

Vid speciella fall kan frysning av spermier för senare anvÀndning för befruktning vara indicerat.

Sexuell dysfunktion

Svensk Andrologisk Förening har Ă€nnu inte utarbetat nĂ„got vĂ„rdprogram för sexuell dysfunktion. Det finns dock flera mycket bra ”guidelines” skrivna av andra organisationer. Vi rekommenderar de som Ă€r intresserade av detta omrĂ„de att lĂ€sa bl.a. den som Ă€r utarbetad av European Association of Urology och som finns pĂ„ följande lĂ€nk: guidelines Uroweb