NYHETSBREV

 Mars | 2012

 

Innehåll

 

Andrologens hörna

 

Nytt inom svensk andrologi

 

Ny form för nyhetsbrevet

 

Skillnad mellan män och kvinnor

 

Reprosund

 

Urologens hörna

 

Endokrinologens hörna

 

I redaktionen

 

Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

Katarina Link, Endokrinologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

Leif Abramsson, Urologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus

Andrologens hörna

 

Av Aleksander Giwercman

 

Varicocele – att behandla eller icke behandla

Never ending story?

Varicocele är en ganska vanligt åkomma som man hittar hos ca. 15% av alla män och som är överrepresenterad bland män i infertila par (25%). Trots att detta är ett mycket vanligt tillstånd finns det inte många andrologiska störningar där det finns så skilda åsikter gällande indikation för behandling. Som kliniker med ett infertilt par framför sig, där mannen har varicocele, står man oftast i dilemmat huruvida operation eller remiss direkt till IVF är att rekommendera.

 

Läs mer »

 

Nytt inom svensk andrologi

 

Rädda Mannen – på Facebook

Svensk Andrologisk Förening finns nu på Facebook. Under parollen "Rädda Mannen" försöker vi rikta uppmärksamheten på bristen på tillgång till andrologisk expertis inom den svenska sjukvården. Män har en 5-6 års kortare medellivslängd än kvinnor och en del av förklaringen kan ev. kopplas till andrologiskt relaterade sjukdomar. Andrologi finns inte på Socialstyrelsens lista över specialiteter och tilläggsspecialiteter. Det är hög tid att uppmärksamma detta och SAF strävar efter att synliggöra andrologi i Sverige.

 

Gå in på SAFs facebooksida och yttra din åsikt. För mer information kontakta Sara Stanford.

 

 

SAF arrangerar, i samarbete med European Academy of Andrology (EAA) en kurs i Manlig Sexuell Funktion och Dysfunktion

Vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm, 8-9 november 2012.

Kursen är avsedd för kliniker (urologer, endokrinologer, gynekologer, allmänläkare) och forskare med intresse inom sexualmedicin.

Kursledare är Kerstin Fugl-Meyer och Åke Pousette.

 

Deadline för registrering den 1 oktober 2012.

Registrering och förfrågningar: info@andrologi.se

Se i övrigt SAFs hemsida: www.svenskandrologi.se.

 

 

SAFs årsmöte 2012 kommer att hållas i Umeå, fredag 1 Juni. Förutom årsmötesförhandlingar kommer ett vetenskapligt program att anordnas.

Mer information om detta kommer på SAFs hemsida: www.svenskandrologi.se.

 

 

 
 

 

Det "Andrologiska nyhetsbrevet" får ny form

 

Årets första upplaga av det "Andrologiska nyhetsbrevet" bjuder på en hel del nyheter.

 

SAF stod bakom texterna till de tre första nyhetsbreven som kom under 2011 men som framställdes och distribuerades av Bayer AB. Från och med detta nummer står SAF inte bara för innehållet men är även ansvarig för produktion och distribution av nyhetsbrevet. 

 

Av den anledningen kommer nyhetsbrevet inte bara att fokusera på den endokrinologiska delen av andrologi men även ta upp frågor relaterade till manlig subfertilitet och sexuell dysfunktion. Vi breddar oss också och inkluderar kvinnor och deras androgena problem och hoppas därmed kunna väcka intresse för andrologi hos en bredare grupp av läsare.

 

Detta nummer av nyhetsbrevet är reklamfritt, men vi hoppas i fortsättningen att vi genom reklamintäkter kan skaffa ekonomiska medel för att hålla nyhetsbrevet vid liv och ständigt att förbättra dess kvalitet.

 

Skicka gärna en kopia av Andrologiska Nyhetsbrevet till dina kollegor och om de önskar få ett personligt exemplar går det bra att skicka ett mail

 


Sambandet mellan könshormonnivåer, perifer arteriell sjukdom och ändringar i ankel-brachial-index (ABI): skillnad mellan män och kvinnor

Av Aleksander Giwercman

 

Det behövs ingen expertis inom andrologi för att förstå att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Mindre välkänt är det kanske att sambandet mellan könshormonnivåer och risken för aterosklerotisk sjukdom kan vara könsrelaterat. Detta bekräftas av en nyligen publicerad studie.

 

Undersökningen, som baserar sig på den välkända “Framingham Heart Study” kohorten inkluderade 1612 kvinnor och 1422 män från den allmänna befolkningen. Genomsnittsåldern på både män och kvinnor var 61 år.

 

Både i ett tvärsnitts- och en longitudinell design undersökte man sambandet mellan könshormonkoncentrationer och perifer arteriell sjukdom inkl. den så kallade ankel-brachial index (ABI). ABI är ration mellan systoliskt blodtryck (Doppler mätning) i ankeln i förhållande till armen. En minskning av ABI är prediktiv för ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Som andra indikatorer för perifer arteriell sjukdom använde man frågeformulärbaserad information beträffande intermittent claudicatio,  tidigare bypassoperation och perkutan transluminal angioplastik (PTCA).

 

Läs mer »


Reproduktion tvärs över Öresund 

 

Sedan mars 2010 har tre enheter inom Skånes Universitetssjukhus, SUS, samarbetat med 5 vårdgivare på den danska sidan av Öresund inom ett Interreg IVA (EU-regionalt stöd) finansierat projekt vid namn REPROSUND (www.reprosund.eu). I Skåne finner man Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) och urologiska kliniken samt avdelningen för Yrkes- och Miljömedicin i Lund som sorterar under Lunds Universitet. I Danmark har vi Reproduktionsbiologisk laboratorium, Fertilitetskliniken och avdelning för Växt och Reproduktion, alla vid Rigshospitalet i Köpenhamn; Urologiska Kliniken vid Herlev Sjukhus, och Kliniken för Arbets- och Miljömedicin vid Bipsebjerg.

 

Läs mer »

 

 

Urologens hörna

 

Nya terapeutiska mål för behandling av erektil dysfunktion

 

Av Leif Abramsson

 

Ref: Decaluwé K et al: New therapeutic targets for the treatment of erectile dysfunktion. J Sex Med, Dec 2011; 8(12): pp. 3271-90.

 

För snart 18 år sedan (1994) blev alprostadil (Caverject®) godkänt som det första läkemedlet avsett för behandling av erektil dysfunktion (ED). Preparatet innehåller små doser av prostaglandin E1 (PGE1), vilket verkar direkt relaxerande på den glatta muskulaturen i penis svällkroppar. Visserligen krävs att medlet injiceras i penis, men för otaliga män med erektil dysfunktion innebar det att deras sexuella funktion kunde återupprättas. Fyra år senare (1998) registrerades Bondil® (alprostadil för applikation i urinröret) med samma indikation.

 

PDE-5 hämmaren sildenafil (Viagra®) registrerades samma år som det första perorala läkemedlet för ED och blev snart världens mest kända varumärke. PDE-5 hämning innebär att halten av cGMP ökar i svällkroppsmuskulaturen och förbättrar dess relaxation. Fem år senare (2003) kom PDE-5 hämmarna vardenafil (Levitra®) och tadalafil (Cialis®) ut på marknaden. Preparaten har sedan länge etablerat sig, men under nu snart 10 år har inga nya substanser registrerats för denna indikation. Vad kan man vänta sig av framtiden?

 

Läs mer »

 

Endokrinologens hörna

Polycystiskt ovariesyndrom och graviditet

 

Av Katarina Link

 

Temat för den endokrinologiska hörnan i detta nummer är hyperandrogenism hos kvinna och jag tänkte referera två artiklar om PCOS och graviditet. PCOS är mycket vanligt hos kvinnor med en prevalens på 5-10%. Diagnosen är baserad på tre kriterier där två krävs. Oligo eller anovulation, biokemisk eller klinisk hyperandrogenism och en polycystisk bild över ovarier vid ultraljud. Man behöver således inte ha polycystiska ovarier för att ha diagnosen PCOS vilket kan vara lite förvirrande. Man bör också ha i minne att alla andra orsaker till hyperandrogenism ska vara uteslutna innan diagnosen ställs. Alla som arbetar med patienter med PCOS vet att fenotypen varierar stort från synnerligen lindriga fall till grava med samtliga kriterier uppfyllda med råge. Jag har alltid eftersökt att man i studier särskiljer dessa patienter från varandra då det sannolikt är olika etiologier som ger upphov till samma fenotyp. De två studier som jag tänkte referera har sina brister men är trots detta intressanta där den andra artikeln tagit hänsyn till detta.

 

Läs mer »

 


Min vana trogen beskriver jag ett fall men har nu fokuserat på en kvinna med bättre testosteronnivåer än de flesta män!

 

Av Katarina Link

 

Damen remitterades till min mottagning då hon sedan 3-4 år tillbaka erfarit att håret på huvudet minskat och istället tilltagit på resten av kroppen vilket de flesta kvinnor oavsett ålder upplever som trist. Flertal kontakter med vårdcentral, apotek, hälsokostaffärer mm utan att bli hjälpt. Vårdcentral noterat ett Hb-värde på 185 och remitterat till hematolog för utredning men även till hudklinik för peruk. Påläst hudläkare skickar patienten vidare för hormonell utredning.

 

Patienten hade genom åren varit ganska frisk, menstruerat regelbundet, fött två barn utan komplikationer. Besvärats av extensiva blödningar och hysterektomerats vid 51 års ålder. Patienten var storrökare, hade inga som helst avsikter att sluta och hade diagnosen KOL samt även hypertoni. Förutom hårväxt negerade patienten bekymmer i form av acne, klitorishypertrofi, förändringar i muskelmassa och bröststorlek men blivit mer hes vilket hon relaterat till sin rökning.

 

Läs mer »

 

 

 

 

 

Ett nyhetsbrev inom andrologisk endokrinologi

Utgivet av Svensk Andrologisk Förening, www.svenskandrologi.se.
Producerat av Xpresso Publishing, info@xpresso.nu, web: www.xpresso.nu.

 

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev, avregistrera dig här.